STYRE

STYRET OG TILLITSVALGTE 2019 - 2020
På Årsmøtet 9.april 2019 ble følgende nytt styre valgt:

Leder Frank-Erling Celius
E-mail: frankcelius@gmail.com
Mobil: 95 02 83 17
Frank-Erling representerer Hadselklubben i Oslo

Nestleder Gunn Marit Stenvoll
E-mail: gunn.marit@stenvoll.com
Mobil: 97 99 02 31
Gunn Marit representerer Østerdølenes lag i Oslo

Kasserer Bjørn Nytrø
E-mail: bjorn.nytro@sporveien.com
Mobil: 93 45 20 95
Bjørn representerer Trønderlaget i Oslo

Sekretær Anne Søgaard
E-mail: annesogard@hotmail.com
Mobil: 90 93 00 83
Anne representer Østerdølenes lag i Oslo

Styremedlem Jens Terje Thomassen
E-mail: jens.terje.thomassen@veidekke.no j-tetho@online.no
Mobil: 90 86 50 40 prv 40 64 21 90 jobb
Jens Terje representerer Finnmarkslaget i Oslo

Styremedlem Eli Sandslett (WEB)
E-mail: esandslett@gmail.com
Mobil: 93 21 50 88
Eli representerer Finnmarkslaget i Oslo

Varamedlem Vigdis Nytorpet
E-mail:
vigdis.nytorpet@getmail.no
Mobil: 45 20 15 84
Vigdis representerer Vingerlaget