Våre Medlemslag

Kontakt oss

Hadselklubben i Oslo

Hadselklubben en klubb for utflytttede hadselværinger i Oslo og omegn.
Lagets formål er å samle flest mulig utflyttere fra Hadsel om felles interesser.
Gjennom sin virksomhet arbeide for å skape sosialt miljø for utflyttere fra Hadsel.
Spre kunnskaper om kommunen og i den grad det er mulig støtte aktiviteter innenfor samfunnsliv og næringsliv i kommunen.

Bli medlem du også - Ta kontakt med oss i dag!

Styret består av

Leder: Frank Karoliussen, Stokmarknes
Nestleder: Bjørn Hansen, Melbu
Kasserer: Gretha Blom Krey, Melbu
Sekretær: Tor Øyen, Melbu
Styremedlem: Aleksander Karoliussen, Stokmarknes

Varameldlem:
Torstein Pettersen, Melbu
Ann Marie Berglund, Melbu

Valgkomite:
Frank Erling Celius, Melbu
Per Erik Pedersen, Melbu

Odalslaget

Kontaktperson:
Svein Kristoffersen

Mailadresse: svein.kristoffersen2@getmail.no

Mobil: 979 75 870

Vakre Odalen! Odalen er felles betegnelse på Nord og Sør Odal kommune.

Odalen utgjør en idyllisk ramme rundt Storsjøen, og består av både jord og skog områder, noe industri og ikke minst boligområder med meget gunstig nærhet til det meste. I Odalen finner man store skogområder med rikt dyreliv, gode fiskemuligheter, rekreasjonsmuligheter og kulturminner. Her finner du også muligheter til å bo å leve harmonisk, både som fastboende og som tilreisende.

Romerikslaget i Oslo

Kontaktperson:

Kai Korsvoll

Mailadresse: ka-kors@online.no

Mobil: 911 06 770

Romerikslaget IL er et idrettslag fra Oslo, kjent for sine bragder i langrennssporet på 1960- og 1970-tallet med Berit Mørdre Lammedal i en hovedrolle. Klubbens damelag vant NM i langrennsstafett hele seks ganger på rad fra 1965 til 1970.

Romsdalslaget i Oslo

Kontaktperson:

Ove Eikeland

E-post: ove.eikeland@nokab.no

Mobil: 480 02 433

Romsdalslaget i Oslo har til formål å samle romsdalinger i og ved hovedstaden til hyggelig samvær, der de kan friske opp minnet om hjemstedet og holde hjemlig sed og skikk ved like.

Romsdalslaget er en selvstendig organisasjon. Romsdalslagets ordinære årsmøte kan - med minst 2/3 flertall av de stemmeføre - avgjøre om laget skal stå tilsluttet en fellesorganisasjon med tilsvarende formål.

I spørsmål som gjelder politikk, språk og livssyn skal Romsdalslaget være nøytralt.

Sammenkomster som Romsdalslaget arrangerer eller står ansvarlig for, skal foregå på en sømmelig måte. Personer som opptrer usømmelig, kan vises bort.

Røroslaget i Oslo

Røroslagt i Oslo er en forening for utflytta rørosinger. Laget har ca 100 medlemmer og er tilknyttet By- og bygdelagsforbundet. Røroslaget ble stiftet i 1910 og har feiret 100 års jubileum i 2010.

Røroslaget i Oslo har feiret 100 år i 2010, og det er høy aktivitet gjennom hele året. Noen av samlingene har vi alene og andre arrangementer sammen med likesinnede i foreninger som ligner vår egen.

Lagets styre arrangerer gjennom året flere aktiviteter hvor medlemmene møtes til hyggelig samvær.

Bente Bakos

Evjetun, Nedre Hagavei, 2150 Årnes
Mobil: 958 70 676
E-post: bba@rcn.no

E-mailadresser til sentrale personer i laget

Høsøien: Mona.Hosoien@nav.no
Bakken: omagneb@gmail.com
Sekretær Nora Kværnes: nora.kvaernes@sodexo.com
Styremedlem Liv Grete Kjeldsberg: likjelsb@online.no