Bølaget i Oslo


Bølaget i Oslo


For målet med Bølaget er å samle flest mulig som har flyttet fra Bø.
Vi ønsker å skape et miljø hvor vi har turer og fester sammen.

Vi prøver også å bidra med stoff og nyheter fra Bø kommune.
I 2008 hadde vi 135 betalende medlemer.

Lederen av Bølaget i Oslo er
Ottar Henriksen
Wetlesensvei 25 A
0681 Oslo
Tlf: 22 26 72 46
Mob: 98 20 12 89
E-post:
ottarhe@broadpark.no