Brønnøy-klubben

Brønnøy-Klubben er en interesseforening for personer som har flyttet ut fra Brønnøy kommune.

Klubbens viktigste formål er å arrangere sammenkomster til hygge for medlemmene og danne et fellesskap med bakgrunn i kultur og tilhørighet til hjemstedet. Klubbens virksomhet tjener også som bindeledd mellom medlemmene og de som bor i hjemkommunen. Et viktig tiltak er Utflytterstevnet som klubben arrangerer i Brønnøysund hvert 5. År.

KONTAKT: