Hadselklubben i Oslo

Hadselklubben i Oslo

Hadselklubben en klubb for utflytttede hadselværinger i Oslo og omegn.
Lagets formål er å samle flest mulig utflyttere fra Hadsel om felles interesser.
Gjennom sin virksomhet arbeide for å skape sosialt miljø for utflyttere fra Hadsel.
Spre kunnskaper om kommunen og i den grad det er mulig støtte aktiviteter innenfor samfunnsliv og næringsliv i kommunen.

Bli medlem du også. Ta kontakt med roy.jensen@gmail.com eller mobil 90643125

Styret består av;

Leder Roy Jensen tlf 90643125
Nestleder Gretha Krey tlf 91631685
Kasserer Magne Olsen tlf 90832016
Styremedlem Anne Mari Aas Berglund tlf 91860466
Styremedlem Gunn Lyngvær tlf 91706689
Styremedlem Terje Dahl tlf 91184645
Vara Terje Johansen tlf 21929340
Vara Johan Ludvik Johansen tlf 97501553