By- og Bygdelagsforbundet

    Benneches gate 4
      0169 Oslo

   934 52 095
   bjorn.nytro@sporveien.com

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

hCaptcha

STYRE

STYRET OG TILLITSVALGTE 2021 - 2022

På Årsmøtet 17. juni 2021 ble følgende nytt styre valgt:

Leder Gunn Marit Stenvoll

E-mail: gunn.marit@stenvoll.com
Mobil: 979 90 231

Gunn Marit representerer Østerdølenes lag i Oslo

Nestleder Eli Sandslett

E-mail: esandslett@gmail.com

Mobil: 932 15 088

Eli representerer Finnmarkslaget i Oslo

Kasserer Bjørn Nytrø

E-mail: bjorn.nytro@sporveien.com
Mobil: 934 52 095

Bjørn representerer Trønderlaget i Oslo

Sekretær Anne Søgaard

E-mail: annesogard@hotmail.com
Mobil: 909 30 083

Anne representer Østerdølenes lag i Oslo

Styremedlem Jens Terje Thomassen

E-mail: jens.terje.thomassen@veidekke.no (jobb)

E-mail2: j-tetho@online.no (privat)

Mobil: 406 42 190

Jens Terje representerer Finnmarkslaget i Oslo

Styremedlem David Gulstad (WEB)

E-mail: dgulstad@online.no
Mobil: 996 41 700

David representerer Trønderlaget i Oslo

Varamedlem Vigdis Nytorpet

E-mail: vigdis.nytorpet@getmail.no
Mobil: 452 01 584

Vigdis representerer Vingerlaget