By- og Bygdelagsforbundet

    Benneches gate 4
      0169 Oslo

   934 52 095
   bjorn.nytro@sporveien.com

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

hCaptcha

STYRE

STYRET OG TILLITSVALGTE 2023 - 2024

På Årsmøtet 15. april 2023 ble følgende nytt styre valgt:

Leder Gunn Marit Stenvoll

E-mail: Gunn Marit Stenvoll
Mobil: 977 06 361

Gunn Marit representerer Østerdølenes lag i Oslo

 

Leder Jens Terje Thomassen

E-mail: Jens Terje Thomassen
Mobil: 406 42 190

Jens Terje representerer Finnmarkslaget i Oslo

 

Kasserer Bjørn Nytrø

E-mail: Bjørn Nytrø
Mobil: 934 52 095

Bjørn representerer Trønderlaget i Oslo

 

Sekretær Anne Søgaard

E-mail: Anne Søgaard
Mobil: 909 30 083

Anne representer Østerdølenes lag i Oslo

Styremedlem Vigdis Nytorpet

E-mail: Vigdis Nytorpet
Mobil: 452 01 584

Vigdis representerer Vingerlaget

Styremedlem Helge Ruud

E-mail: Helge Ruud
Mobil: 913 95 440

Helge representerer Nord-Norgelaget på Romerike

 

Varamedlem David Gulstad

E-mail: David Gulstad
Mobil: 996 41 700

David representerer Trønderlaget i Oslo