Finnmarkslaget i Oslo (FiO)

Finnmarkslaget i Oslo (FiO)

Finnmarkslaget er en interesseorganisasjon for finnmarkinger som bor i Oslo og omegn.
Finnmarkslaget i Oslo (FiO) ble stiftet i 1940.

Med sine nær 700 medlemmer er FiO det største og mest aktive blant by- og bygdelagene i Oslo.
Det er mange grunner til dette, som at vi tilbyr aktiviteter, fester, en avis, ei hytte og en reiseklubb for sine medlemmer.
Det er stadig nye utfordringer som skal løses, blant annet hvordan skape et miljø som er attraktivt også for ungdom fra Finnmark. Vårt mål er å drive laget til beste for alle våre medlemmer, sammen med våre medlemmer. Vår oppgave er å legge forholdene til rette - resten er opp til medlemmene.

Finnmarkslaget er som et lagspill der det gjelder å gjøre hverandre gode.
En betydelig frivillig innsats blir lagt ned i laget av både tillitsvalgte og andre medlemmer.
Hva ville laget vært uten alle de som stiller opp og jobber?
Vi kan trekke parallellen til Tufte IL, en av 2005 høstens store TV-suksesser. Serien hvor det viktigste har vært å skape lagånd og gjøre hverandre gode, har rørt ved en streng i oss alle. Hver og en er viktige for laget, og det viktigste er å støtte hverandre når det ikke går vår vei og å skape en positiv kultur - for lagspillet skal være lystbetont.
Uansett om vi spiller på Tufte eller Finnmarkslaget, vi kan komme langt med et vennlig klapp på skulderen.

www.finnmarkslaget.no er hjemmesiden til laget