Nordlændingernes Forening

Nordlændingernes forening

Laget ble stiftet i 1862 og er det eldste medlemslaget i By og Bygdelagsforbundet.

Styret og kontaktinformasjon 2016/2017

Formann: Dag H Berg Mobil 909 73 539 E-mail: dag.berg68@mail.com

Nestformann: Hans Jørgen Kristensen Mobil 469 50 205 E-mail: hjkrist@broadpark.no

Styremedlem: Elin Gro Kristoffersen Mobil 416 83 879 E-mail: egk@statoil.com

Styremedlem: Martin Steiro Mobil 958 79 646 E-mail: martinsteiro999@hotmail.com

Styremedlem: Bente Holmstad Mobil 920 15 671 E-mail: bente.holmstad@fagerborg.vgs.no

Styremedlem: Per Henrik Kvitblikk Mobil 975 76 776 E-mail: kvitblikkph@gmail.com

Varamedlem: Tore Bjørkan Mobil 995 61 322 E-mail: tore.bjorkan@hotmail.com

Varamedlem: Ingfrid Jensen Rennemo Mobil 901 28 371 E-mail: ingfrid.rennemo@posten.no

Nordlændingernes Forenings Kor har egen hjemmeside:
http://www.nfkor.no/

Hjemmeside: www.nordlaendingernes-forening.no

Årsmøte 2016
Se innkalling her

Å eg minnest

Historien om Nord-Norge og Nordlændingernes Forening gjennom 150 år.
Den er skrevet av Steinar Aas, i samarbeid med Nordlændingernes Forening.
Historien er fengslende og godt skrevet. Der er mange fine bilder. Den er en glede å lese.

Boka koster kr 350,- og kan leveres i Oslo-området.
Den kan også sendes i posten, med kr 70,- i porto i tillegg.
Det er enkelt å overføre kr 350,- eller kr 420,- til:
Konto 8998.09.00224, Nordlændingernes Forening
Postboks 2645 St.Hanshaugen, 0131 Oslo

Ta kontakt med styret v/ Rigmor Eidem,
tlf 66919492 eller 906 17 235, e-mail: rigmor.lillian@gmail.com.

Nordlændingernes Forening feiret 150årsjubileum i 2012

Jubileumsfesten var 13.oktober 2012 og BBF var representert av Frank Erling Celius:
Mine damer og herrer. Gratulerer med dagen - en stor dag. (talen hans på festen)

Nordlændingernes Forening er den desidert eldste foreningen som er tilsluttet By- og Bygdelagsforbundet.
150 år og nesten 50 år eldre enn nest eldste medlemsforening.

Man kunne kanskje si at dere er en slags "syvende far i huset", men det blir feil, rent vitalitetsmessig.

Helt siden Ole Tobias Olsen samlet 10-12 unge venner på hybelen sin og stiftet foreningen,
har dere vist livskraft og utvikling, som mange lag misunner dere.

Nordlendingenes Forenings Kor, er ett eksempel på hva dere har etablert, og det finnes mange flere.

Da den "Nordlandske Forening" ble etablert, for den het det da, var formålet at:

"Den skulle direkte og indirekte virke for Nordlands fremgang på arbeidslivets så som næringslivets område".
Dette gjorde foreningen tilgangs i de tidlige år.

Det har vært mange merkesaker, hvor foreningen engasjerte seg:

- Etablering av Nordlandsbanen.

- Hurtigrutenes fremvekst.

er gode eksempler.

Jeg har også notert at Foreningens innsats var avgjørende ved innføring av allmenn verneplikt i Nord Norge.
Av de mer hverdagslige saker som bør nevnes er,

Etablering av Den Nordlanske Forenings fond til verdig trengende Nordlendingers utdannelse.
En ikke problemstilling idag, hvor landet renner over av oljepenger.

I dag forvalter Foreningen

Petter Dass stipendiefond, og Fredrikke Tønder Olsens legat.

Og man har en årlig utdeling av Petter Dass medaljen.

Nordlendingenes Forening er idag som sagt, fremdeles en livskraftig forening med et stort engasjement,
noe som også kommer til uttrykk i formålet, nemlig:

Å virke for nordnorske interesser, samt utbre kjennskap til vår nordlige landsdel.

Og der finner vi selvsagt også Nordlendingen.

Noen betegner de nordleiinger, fordi de konstant klager over været.

Mye er sagt om nordlendinger:

-De er sjarmerende usiviliserte.

-De nyter livet mer i ferien(enn andre).

-De er mindre bekymret for ensomhet.

-De er mest opptatt av gjenbruk.

-De har i tillegg en verbal kultur som antageligvis ikke har sin like.

-De bruker i tillegg enkelte enevokaler (Æ,Å) som kan være vanskelig for de lenger sør å forstå.

I så måte har foreningen her, flere innfallsvinkler til å jobbe videre med formålene sine.

Men, idag er det feiring, og jeg vil på vegne av BBF og alle tilsluttede lag, ønske jubilanten lykke til videre,
og avslutningsvis utbringe en skål for jubilanten.

13.10.2012/ Frank-Erling Celius, leder BBF