Odalslaget

Odalslaget

Kontaktperson: Svein Kristoffersen - Mailadresse: svein.kristoffersen2@getmail.no - Mobil: 979 75 870

Vakre Odalen! Odalen er felles betegnelse på Nord og Sør Odal kommune.

Odalen utgjør en idyllisk ramme rundt Storsjøen, og består av både jord og skog områder, noe industri og ikke minst boligområder med meget gunstig nærhet til det meste. I Odalen finner man store skogområder med rikt dyreliv, gode fiskemuligheter, rekreasjonsmuligheter og kulturminner. Her finner du også muligheter til å bo å leve harmonisk, både som fastboende og som tilreisende.