Østerdølenes lag i Oslo

Østerdølenes lag i Oslo

Østerdølenes lag i Oslo er et aktivt og allsidig bygdelag for Østerdøler med venner og familie i Oslo. Vi har særlag som tilbyr ulike aktiviteter og skulle ha noe å tilby de fleste. Enten du er musikalsk eller sporty, har vi et trivelig miljø å tilby deg. I tillegg så har vi mange arrangementer i løpet av året som alle kan delta på, også for ikke-medlemmer.

Østerdølenes lag i Oslo har fire særlag:

·         Østerdølenes idrettslag

·         Østerdølenes spellmannslag

·         Østerdølenes musikkorps

·         Korølio (blandakor)

Vi har også ei stor flott tømmerhytte i Lommedalen som både medlemmer og ikke-medlemmer kan leie.

Er du interessert i å vite mer om Østerdølenes lag i Oslo?

·         Hjemmeside: www.osterdolene.no

·         Facebook: https://www.facebook.com/osterdoleneslagioslo

·         E-post: osterdoleneslagioslo@gmail.com

·         Booking av Østerdalshytta: https://www.inatur.no/hytte/5eb98bb03e43e50003914531