Romsdalslaget i Oslo

Romsdalslaget i Oslo

Kontaktperson: Ove Eikeland E-post: ove.eikeland@nokab.no Mobil: 480 02 433

Romsdalslaget i Oslo har til formål å samle romsdalinger i og ved hovedstaden til hyggelig samvær, der de kan friske opp minnet om hjemstedet og holde hjemlig sed og skikk ved like.

Romsdalslaget er en selvstendig organisasjon. Romsdalslagets ordinære årsmøte kan - med minst 2/3 flertall av de stemmeføre - avgjøre om laget skal stå tilsluttet en fellesorganisasjon med tilsvarende formål.

I spørsmål som gjelder politikk, språk og livssyn skal Romsdalslaget være nøytralt.

Sammenkomster som Romsdalslaget arrangerer eller står ansvarlig for, skal foregå på en sømmelig måte. Personer som opptrer usømmelig, kan vises bort.