Røroslaget i Oslo

Røroslaget i Oslo

Røroslagt i Oslo er en forening for utflytta rørosinger. Laget har ca 100 medlemmer og er tilknyttet By- og bygdelagsforbundet. Røroslaget ble stiftet i 1910 og har feiret 100 års jubileum i 2010.

Røroslaget i Oslo har feiret 100 år i 2010, og det er høy aktivitet gjennom hele året. Noen av samlingene har vi alene og andre arrangementer sammen med likesinnede i foreninger som ligner vår egen.

Lagets styre arrangerer gjennom året flere aktiviteter hvor medlemmene møtes til hyggelig samvær.

Bente Bakos

E-mailadresser til sentrale personer i laget