Trønderlaget i Oslo

Trønderlaget i Oslo har til formål å samle trøndere i og omkring Oslo gjennom selskapelig samvær og aktivt arbeid, til vern om trønderske tradisjoner og interesser i hovedstaden. Laget er partipolitisk nøytralt.

Trønderlaget i Oslo ble dannet 7.mars 1914.

Hjemmesiden til Trønderlaget i Oslo www.tronderlaget.no

Du finner oss på Facebook under Trønderlaget i Oslo

Styret 2016

Leder Bjørn Nytrø 93 45 20 95

Nestleder Merete Kolstad 97 11 11 75

Kasserer Roar Sand 45 80 40 00

1. Styremedlem Tor Inge Sundal

2. Styremedlem Anders Melgård

3. Styremedlem Mariana Andersen

4. Styremedlem Rebekka Unsgård