X-Kibergsværingene

X-KIBERGSVÆRINGEN

Hjemmeside: http://www.123hjemmeside.no/KIBERGSIDEN

Kontaktperson:

Kurt Kandola - Mailadresse: kkan@online.no - Mobil 917 33 923

Kiberg er bortsett fra byen Vardø det største tettstedet i Vardø kommune. Kiberg ligger ca. 10 km sørvest for kommunesenteret og like sør for Kibergneset som er det østligste punktet på fastlandet i Norge. Kiberg har ca. 250 innbyggere. Under Andre verdenskrig deltok mange Kibergværinger som partisaner på sovjetisk side i kampen mot tyskerne. Først på slutten av århundret ble kibergpartisanene rehabilitert av kong Harald V.

Etter som årene har gått, har våre tanker også gått tilbake til vår "barndoms grønne dal" Til alle de vi vokste opp sammen med, familie, venner, klassekamerater, kjærester osv. Til det miljøet hvor alle levde så tett innpå hverandre, men som også ga oss en enorm frihet. Til lyden av fiskebåter med "dunk-dunk" lyd, bølgene mot stranden, sommernatten med måkeskrik og lek på stranden. Selvsagt husker vi også vinteren og lyden fra Nordvest-stormen som alltid ga oss snø nok til å boltre oss i og vel så det.

Men hvor ble de av? De vi vokste opp sammen med...

I 1991 hadde vi et treff på Havna Hotell på Tjøme. Dette ble meget vellykket. Mange hadde ikke sett hverandre siden barndommen. Og "mimringen" var blitt et faktum. Så det kom fort spørsmål om å få til flere treff.

I 1998 tok den samme komiteen som tok initiativet til 91 treffet, og laget til et nytt treff. Denne gang i Kiberg. Dette ble også meget vellykket. Men dessverre hadde vi ikke adresser til alle som hadde flyttet ut. Mange var "savnet"
I 2002 hadde vi treff og i 2007. Så dette ser ut til å være veldig populært.
Dette var et flott initiativ av Arne Larsen.
Derfor ble det startet en forening for utflyttede Kibergsværinger. Og allerede sommeren 1999 var vi over 100 medlemmer. I dag har vi over 200 adresser og 170 av disse er medlemmer.

Foreningen sender ut et lite blad ca. 4 ganger i året. Her kan alle som vil, komme med innlegg og bilder. Håper mange vil bruke denne å få litt glede av det.